Wat is een condensatieketel?

Offertes:   Rubriek: 1. Ecologisch verwarmen
Wat is een condensatieketel?

Een condensatieketel haalt een hoger rendement dan een klassieke ketel. Wanneer u op zoek bent naar een nieuwe ketel of centrale verwarming, bestudeert u best alle mogelijkheden. Want met de juiste installatie kunt u op termijn besparen op uw energiefactuur.

Hoe werkt een condensatieketel?

Om de werking van een condensatieketel te begrijpen, moet u eerst weten wat condensatie is. Condensatie is de overgang van vloeistof naar damp, waarbij condensatiewarmte vrij komt. Een condensatieketel maakt gebruik van dit principe. Hierdoor wordt er bij een condensatieketel meer energie benut dan bij een conventionele ketel.

Condensatietechniek

Fossiele brandstoffen, zoals aardolie, aardgas, steenkool en stookolie, zijn ontstaan uit resten van plantaardig en dierlijk leven in het geologische verleden van de aarde. Deze brandstoffen zijn koolwaterstofverbindingen. Technisch gezien werkt een condensatieketel als volgt:

Bij de verbranding van bijvoorbeeld 1 m³ aardgas wordt ongeveer 10 m³ lucht verbruikt. Hierdoor ontstaat warmte, 8 m³ stikstof, 1 m³ CO2 en 2 m³ waterdamp. De warmte wordt verspreid in de woning en de verbrandingsgassen verdwijnen door de schoorsteen naar buiten, bij een traditionele ketel.

Het maken van stoom kost energie, kijk bijvoorbeeld naar uw waterkoeler in uw keuken. Een condensatieketel maakt gebruikt van deze warmte, die 2 m³ waterdamp die normaal via de schoorsteen verdwijnt. Deze waterdamp wordt afgekoeld tot onder het dauwpunt. Bij gas tot ongeveer 58 °C, mazout tot ongeveer 47 °C. Dit noemt men latente warmte, omdat door afkoeling er meer condensatie ontstaat en hierdoor verhoogt het rendement van uw ketel. Deze latente warmte is voor stookolie 6% en voor aardgas 11%. De energiebesparing voor gas loopt van minimum 14% tot meer dan 35%. Bij stookolie van 7% tot meer dan 35%.

Hoe kunt u energiezuinige ketels herkennen?

De energiezuinige ketels kunt u herkennen aan de gebruikte labels. Dit label is vermeld omdat het alles vermeld over zijn rendement. Een label voor een condensatieketel is op aardgas of stookolie is verschillend:

  • Een condensatieketel op aardgas draagt het HR Top label.
  • Een condensatieketel op stookolie draagt het Optimaz Elite label.